دوشنبه 11 اسفند 1399  

اخبار

1397/4/24 یکشنبه

برگزاری جلسه کمیته ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم ( حقوق شهروندی).

.
جلسه کمیته ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم (حقوق شهروندی) در تاریخ 19/4/97 با موضوع اجرایی کردن راه حل ها و برنامه های اصلاحی در جهت شناسایی و رفع نقاط آسیب پذیر برگزار گردید . ضمناً در این جلسه مقرر گردید نسبت به خرید دستگاه امحاء جهت بیمارستان آیت ا... طالقانی اقدام گردد..
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر