دوشنبه 11 اسفند 1399  

اخبار

1398/9/12 سه‌شنبه

فعالیت سامانه نظارت بر معاملات سازمان بازرسی کل کشور متوقف شد/انجام نظارت از طریق سامانه «ستاد».

.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، با عنایت به تکالیف قانونی دولت مبنی بر راه‌اندازی سامانه تدارکات الکترونیک دولت با نام اختصاری ستاد و پرهیز از موازی‌کاری ناشی از تعدّد سامانه‌های معاملات در کشور و به استناد ماده 9 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه همچنین تبصره 1 ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10-11-95 مجلس شورای اسلامی و بند 3 تصویب‌نامه شماره 16145 / ت 53525 ه‍ مورخ 16-02-96 هیأت وزیران و ماده 169 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ادامه فعالیت سامانه نظارت بر معاملات کشوری سازمان بازرسی کل کشور متوقف و از این پس نظارت این سازمان بر معاملات دستگاه‌های اجرایی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) انجام خواهد شد.
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر