دوشنبه 11 اسفند 1399  

اخبار

1399/10/9 سه‌شنبه

بازدید کارشناسان اداره بازرسی از پایگاه های اورژانس شهری وروستایی .

کارشناسان اداره بازرسی با حضور در پایگاه های اورژانس شهری وروستایی شهرستان های آبادان از تجیزات پزشکی و آمبولانس های موجود در پایگاه های اورژانس دانشکده بازدید به عمل آوردند..

.
کارشناسان اداره بازرسی با حضور در پایگاه های اورژانس شهری وروستایی شهرستان های آبادان از تجیزات پزشکی و آمبولانس های موجود در پایگاه های اورژانس دانشکده بازدید به عمل آوردند.
.
آرشیو
عكس های مرتبط :كلمات كليدی :اورژانسپایگاهشهری وروستایی
نسخه قابل چاپ
بیشتر