دوشنبه 11 اسفند 1399  

اخبار

1399/10/17 چهارشنبه

برگزاری کمیته های مدیریت عملکرد و سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی .

کمیته ارزیابی عملکرد وصیانت از حقوق شهروندی با حضورقائم مقام ریاست دانشکده ،معاونین ورئیس اداره بازرسی ،ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات برگزار گردید..

.
در این جلسه که با حضور دکتر حجت اله جانبی؛ قائم مقام ریاست دانشکده، معاونین و رئیس اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد ابتدا در کمیته عملکرد، شاخص های اختصاصی دانشکده مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت و در خصوص رفع موانع و ارائه راهکارهای عملی بحث و تبادل نظر شد.

در کمیته صیانت از حقوق شهروندی به بررسی وضعیت HSEبیمارستانها  و همچنین مناسب سازی فضاهای اداری جهت معلولین و جانبازان پرداخته شد
 .
آرشیو
كلمات كليدی :کمیتهحقوق شهروندی
نسخه قابل چاپ
بیشتر